Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E134 Buskeurd AS i 2020. Innkrevingen begynte 6. juli 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli 508 838 - 19 571 -   - %
August 581 687 - 18 764 -   - %
September 541 345 - 18 045 -   - %
3. kvartal 1 631 870 - 18 757 -   - %
Sum akk. 1 631 870 - 18 757 -   - %
           
Oktober 498 137 - 16 069 -   - %
November 395 081 - 13 169 -   - %
Desember 406 080 - 13 099 -   - %
4. kvartal 1 299 298 - 14 123 -   - %
           
Sum året 2 931 168 - 16 375 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert