Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om E134 Buskerud

Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda er på om lag 13,2 km. Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet vegnett for gjennomganggstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert vegnett og bedre trafikksikkerheten.Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. 

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert