Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E134 Buskeurd AS i 2021. Innkrevingen begynte 6. juli 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 378 514 - 12 210 - - %
Februar 401 511 - 14 340 - - %
Mars 407 944 - 13 159 - - %
1. kvartal 1 187 969 - 13 200 - - %
           
April 389 240 - 12 975 - - %
Mai 431 243 - 13 911 - - %
Juni 502 327 - 16 744 - - %
2. kvartal 1 322 810 - 14 536 - - %
1. halvår 2 510 779 - 13 872 - - %
           
Juli 603 080 508 838 19 454 19 571 - 0,6 %
August 582 841 581 687 18 045 18 764 0,2 %
September 530 835 541 345 17 695 18 045 - 1,9 %
3. kvartal 1 716 756 1 631 870 18 660 18 757 - %
Sum akk. 4 227 535 1 631 870 15 485 18 757 - %
           
Oktober   498 137   16 069   - %
November   395 081   13 169   - %
Desember   406 080   13 099   - %
4. kvartal   1 299 298   14 123   - %
           
Sum året   2 931 168   16 375   - %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E134 Buskeurd AS i 2020. Innkrevingen begynte 6. juli 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli 508 838 - 19 571 -   - %
August 581 687 - 18 764 -   - %
September 541 345 - 18 045 -   - %
3. kvartal 1 631 870 - 18 757 -   - %
Sum akk. 1 631 870 - 18 757 -   - %
           
Oktober 498 137 - 16 069 -   - %
November 395 081 - 13 169 -   - %
Desember 406 080 - 13 099 -   - %
4. kvartal 1 299 298 - 14 123 -   - %
           
Sum året 2 931 168 - 16 375 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert