Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Fritaksordninger

Du får fritak fra betaling hvis du:

  • Er passasjer
  • Går eller sykler
  • Kjører motorsykkel eller moped
  • Kjører kollektivtransport i rute*
  • Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)**

*  Forutsatt at du har AutoPASS-brikke.
** Forutsatt at kjøretøyet har status utrykningskjøretøy hos Statens vegvesen.

Ønsker du å søke om fritak, vennligst velg fritaket som passer deg nedenfor.

 

For mer informasjon om fritaksordninger se autopass.no

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert